O NAS

FALMED jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działającym w Czechowicach-Dzedzicach od 2000 roku

Początkowo były to jedne z pierwszych w Czechowicach-Dzedzicach prywatne poradnie specjalistyczne, które szybko zaczęły zyskiwać uznanie pacjentów, oczekujących poprawy jakości i dostępności usług medycznych.

W 2003 roku przeniesliśmy Zakład na ulicę Krótką 4 , gdzie uruchomiliśmy działalność medyczną w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej , a z biegem czasu poszerzyliśmy naszą działalność medyczną o kolejne poradnie specjalistyczne i programy profilaktyczne.

Rozwinęliśmy usługi diagnostyczne w zakresie badań ultrasonograficznych , a w 2008 roku uruchomiliśmy własną Pracownię Rentgenowską.

Obecnie NZOZ FALMED realizuje nieodpłatne usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
w zakresie POZ, 12 poradni specjalistycznych i 2 programów profilaktycznych oraz diagnostykę obrazową
w Pracowni USG i RTG , jak również usługi medyczne odpłatne i w ramach ubezpieczeń PZU ZDROWIE .

W październiku 2013 r. uzyskaliśmy certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009 dla naszego Systemu Zarządzania Jakością, potwierdzający wysoką jakość usług świadczonych przez NZOZ FALMED, który kontynuujemy nadal.

Najnowszym naszym osiągnięciem jest poszerzenie usług medycznych o CENTRUM ZABIEGOWE ,w którym na Oddziale Leczenia Jednego Dnia wykonujemy zabiegi operacyjne w ramach kontraktu z NFZ w zakresie chirurgii ogólnej dla dorosłych i chirurgii dziecięcej. Dodatkowo odpłatnie wykonujemy zabiegi ortopedyczne, urologiczne i ginekologiczne.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze medycznej oraz stałemu rozwojowi naszego Zakładu dążymy do zapewnienia pacjentom najwyższych standardów leczenia.

BEATA I JACEK FALKOWSCY