PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

W naszej poradni oferujemy pełną diagnostykę ultrasonograficzną w ciąży. Badania mają na celu zapewnić Rodziców o prawidłowo rozwijającym się płodzie.

 

CZYM SĄ BADANIA PRENATALNE ?

Badania prenatalne to badania płodu wykonywane w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Przeprowadza się je w celu wczesnego wykrycia ewentualnych schorzeń oraz wad płodu.

 

JAKIE SĄ RODZAJE BADAŃ PRENATALNYCH ?

Wyróżnia się dwie grupy badań prenatalnych – nieinwazyjne i inwazyjne :

Badania nieinwazyjne:

  • USG płodu
  • badania biochemiczne
  • komputerowa ocena ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych
  • Test SANCO
  • porada genetyczna

W przypadku wykrycia niepokojących zmian u płodu pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę w ramach programu, gdzie wykonywane są procedury inwazyjne pod kontrolą USG i badania genetyczne. W przypadku konieczności wykonywania dalszej diagnostyki pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego.

 

USG płodu w ciąży:
Najlepszym, zalecanym schematem USG w ciąży jest szczegółowy schemat widniejący poniżej :

I trymestr II trymestr III trymestr
Tygodnie 11-14 18-23 28-32

 

BADANIE PRENATALNE W I TRYMESTRZE MIĘDZY 11. A 14. TYGODNIEM CIĄŻY

Optymalnie należy je wykonać w 12 skończonym tygodniu ciąży (12 tygodni + kilka dni).

Podczas tego badania zostaje określony wiek ciąży, oceniana jest ogólna budowa anatomiczna dziecka. Wczesne badanie anatomiczne obejmuje ocenę czaszki i mózgu, klatki piersiowej wraz z oceną jam serca i zastawki trójdzielnej, jamy brzusznej w tym powłok brzusznych, przepony, żołądka i pęcherza moczowego, szkieletu tj. kręgosłupa, klatki piersiowej i kończyn. Mierzymy grubość fałdu karkowego, stwierdzamy obecność kości nosowej oraz pomiar przepływu w przewodzie żylnym. Obserwowane są także ruchy dziecka.

Badanie daje możliwość wykrycia u dziecka zespołu Downa i innych zespołów genetycznych oraz umożliwia wykrycie wad wrodzonych tj. wady serca, rozszczep kręgosłupa , wodogłowie. Do oceny wieku niezbędnie są również dwa parametry biometryczne: długość ciemieniowo – siedzeniowa (CRL), na podstawie której wyliczamy wiek ciążowy i przewidywany termin porodu oraz wymiar poprzeczny główki płodu (BPD).
Podczas badania wykonywany jest test podwójny – biochemiczny, w którym oznacza się białko PAPP-A i betaHCG. Test pozwala  na ocenę wydolności łożyska i wraz z USG zwiększa precyzyjną ocenę ryzyka wad genetycznych.

 

BADANIE PRENATALNE W II TRYMESTRZE MIĘDZY 18 A 23 TYGODNIEM CIĄŻY :

Badanie to jest uzupełnieniem badania pierwszego trymestru. Pozwala nam szczegółowo prześledzić anatomię i wykluczyć grupę wrodzonych patologii.

Badanie anatomiczne polega na ocenie każdej części ciała płodu. Obejmuje ocenę całej głowy , czaszki (uwapnienie, budowę kości, w tym podniebienie kostne), szyi, klatki piersiowej, serca ( częstość rytmu serca) , jamy brzusznej , miednicy mniejszej , naczyń pępkowych oraz ocenę kręgosłupa. Określamy także usadowienie łożyska i oceniamy ilość wód płodowych. Wykonujemy biometrię płodu na podstawie pomiarów główki, brzuszka, kończyn górnych i dolnych.

 

BADANIE PRENATALNE W III TRYMESTRZE MIĘDZY 28 A 32 TYGODNIEM CIĄŻY

Jego celem jest ocena rozwoju i dobrostanu płodu oraz ponownie ocena anatomii. W tym okresie ciąży potwierdzamy prawidłowy rozwój dziecka.

Określamy położenie płodu (główkowe, miednicowe, poprzeczne, skośne), ilość płynu owodniowego (prawidłowa, nadmierna, za mała) oraz lokalizację łożyska i jego strukturę. Oceniamy, parametry przepływu w tętnicy pępkowej, środkowej mózgu tętnic macicznych i przewodzie żylnym, przepływy wewnątrzsercowe, indeks płynu owodniowego.

Jak pracujemy ?

Wykorzystujemy techniki USG 2 i 3D oraz USG 4D dzięki którym:

  • uzyskuje się szczegółowy, trójwymiarowy obraz, który zwiększa istotnie szanse wykrycie różnorodnych wad rozwojowych
  • poznaje się długość, proporcje i ułożenie kończyn, dokładnie ocenia liczbę palców rąk i stóp oraz długość i kształt wszystkich kończyn,
  • widzi się mimikę, ruchy dziecka w łonie matki.

 

DO WŁĄCZENIA DO PROGRAMU W RAMACH NFZ UPRAWNIONE SĄ KOBIETY W CIĄŻY, SPEŁNIAJĄCE CO NAJMNIEJ JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW:

1) wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku
kalendarzowym, w którym kończy 35 lat);
2) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
3) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych
u ciężarnej lub u ojca dziecka;
4) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego
chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
5) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań
biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie jest potrzebne – powinno zawierać informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) oraz wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu.

Na badania wykonywane w ramach programu w naszej placówce powinien skierować kobietę lekarz prowadzący ciążę.

LEKARZE PRZYJMUJĄCY:

lek. med. Jacek Falkowski specjalista ginekolog położnik
PN 14.00-18.00, ŚR 8.00-12.00, PT 10.00-12.00

lek. med. Roman Spyra ginekolog położnik
PT 8.00-10.00

 

Rejestracja na badania prenatalne – osobiście lub telefonicznie
REJESTRACJA TELEFONICZNA NA BADANIA PRENATALNE

tel. 508-368-401 w godzinach:

Poniedziałek 12.00-17.00
Wtorek 9.00-17.00
Środa 9.00-17.00
Czwartek 9.00-17.00
Piątek 12.00-17.00