PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

W naszej poradni oferujemy pełną diagnostykę ultrasonograficzną w ciąży. Badania mają na celu zapewnić Rodziców o prawidłowo rozwijającym się płodzie.

CZYM SĄ BADANIA PRENATALNE ?

Badania prenatalne to badania płodu wykonywane w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Przeprowadza się je w celu wczesnego wykrycia ewentualnych schorzeń oraz wad płodu.

JAKIE SĄ RODZAJE BADAŃ PRENATALNYCH ?

Wyróżnia się dwie grupy badań prenatalnych – nieinwazyjne i inwazyjne :
Badania nieinwazyjne:

  • USG płodu
  • badania biochemiczne
  • komputerowa ocena ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych
  • Test SANCO
  • porada genetyczna

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY

Rozpoznanie raka szyjki macicy jest możliwe tylko dzięki cytologii. To bezpieczne i bezbolesne badanie, które pozwala na wykrycie nie tylko wczesnych postaci tego nowotworu, ale także stanów, które nieleczone mogą doprowadzić do jego powstania.

Każda kobieta powinna wykonywać w ramach programu profilaktycznego cytologię co trzy lata, jeśli lekarz nie zaleci inaczej. Wczesne wykrycie raka szyjki macicy gwarantuje niemal 100% skuteczność wyleczenia. W ramach tego etapu programu wykonywane jest badanie cytologiczne, a w przypadku stwierdzenia niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę do etapu pogłębionej diagnostyki .
Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem szyjki macicy w wieku od 25 do 59 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

Bezpłatne badania cytologiczne można wykonać w naszej poradni ginekologicznej.

WYSTARCZY ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB UMÓWIĆ NA WIZYTĘ TELEFONICZNIE.

SKIEROWANIE NIE JEST POTRZEBNE.