Rehabilitacja lecznicza w przewlekłych chorobach kości i stawów

Projekt unijny realizowany dzięki dotacjom ze środków Europejskich Funduszy Społecznych.

Numer projektu:
WND-RPSL.08.03.02-24-00G4/19-004

Okres realizacji:
01.01.2020 do 30.06.2023

Wartość projektu:
1 944 903,94 zł

Kwota dofinansowania z UE:
1 654 168, 34 zł

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiające pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy osobom z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez świadczenie specjalistycznej rehabilitacji i zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej chorób przewlekłych układu kostno-stawowego. Projekt skierowany jest dla 1152 osób w tym dla 578 kobiet i 578 mężczyzn powyżej 50 roku życia.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • kobieta w wieku 50-59 lat
  • mężczyzna w wieku 50 – 64 lata
  • pozostawać aktywnym zawodowo lub deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia
  • zamieszkiwać na terenie województwa śląskiego
  • mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno- stawowego lub mięśniowego tj. wg ICD-10 M15 , M16, M17, M19, M47, M50, M51, M54
  • osoby, które nie korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez
    NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu
  • osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielającego świadczeń w Programie)

Działania w zakresie projektu:

I WIZYTA LEKARSKA

Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej

I PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA
DZIAŁANIA EDUKACYJNE które obejmują:

• edukację zdrowotną – 3 spotkania 45-minutowe grupowe, prowadzone przez pielęgniarkę
• edukację żywieniową – 3 spotkania 45-minutowe grupowe, prowadzone przez dietetyka
• edukację psychoedukacji – 3 spotkania 45-minutowe grupowe, prowadzone przez psychologa

REHABILITACJA
Indywidualny plan rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący:

• cały cykl rehabilitacyjny trwający min. 15 dni
• minimum 3 zabiegi dziennie, w tym jedną kinezyterapię
• maksimum 5 zabiegów dziennie

II WIZYTA LEKARSKA

Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

II PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Porada fizjoterapeutyczna realizowana po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

III WIZYTA LEKARSKA

Kontrolna wizyta lekarska realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

Zgłoszenie do projektu:

Prowadzimy aktualnie nabór do projektu. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału zachęcamy do pobrania
i wypełnienia poniższych dokumentów. Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa rekrutację prowadzimy wyłącznie online. Prosimy aby wypełnione wzory wysłać na nasz adres: biuro.rehabilis@gmail.com

 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:

516-961-033 oraz 509-919-296